Artikkelit aiheesta: Salkku-näkymä

Raportointi Salkku-näkymässä

Salkku-näkymä on Skenarios-käyttöliittymän yhteenvetonäkymä, joko kokoaa koko salkun tiedot ja tunnusluvut yhteen. Salkku -näkymä koostuu kolmesta välilehdestä: Tekniikka, Kohteet sekä Tulot ja menot. Näkymä kokoaa yhteen tiedot jotka salkussa on saatavilla, eli jos salkussa ei esimerkiksi ole yksikköjä tai ilmoitettuja vuokrasopimuksia, näihin liittyvät kohdat näkyvät tyhjinä.

Salkku-näkymä näyttää valittuna olevan salkun yhteenvedon. Katso miten voit vaihtaa salkun valintaa: Salkkujen hallinta

Tekniikka-välilehtiVälilehti antaa katsauksen tärkeimpiin teknisiin tunnuslukuihin. Ensimmäinen tunnusluku on Tulevan 10 vuoden korjaukset, mikä on summa kaikista salkun rakennuksien tulevista korjauksista. Summa sisältää SkenarioLabsin ennustamat korjaukset.

Korjausennuste

Pylväsdiagrammissa lasketaan yhteen kaikki rakennuksiin ja yksikköihin kohdistuvat korjaukset. Mukaan on laskettu SkenarioLabsin ennustamat korjaukset.

Korjausennuste-lista

Listauksessa on mukana kalleimmat rakennuksille kohdistuvat korjaukset tulevina vuosina. Mukaan on laskettu SkenarioLabsin ennustamat korjaukset. Jokaiselle vuodelle on listattu enintään viisi korjausta ja kallein korjaus on ensimmäisenä listalla.

Ylläpitokulut

Yksikköjen ylläpitokulut viimeiseltä 3 vuodelta sekä kuluvalta vuodelta.

Energiankulutusennuste

Ennustettu energiankulutus sähkön, lämmityksen ja jäähdytyksen osalta salkun rakennuksille.

Tekniset tiedot (kyseiselle vuoselle

10 vuoden korjaustarve per m²: Seuraavan 10 vuoden korjauskustannukset per neliö (rakennuksien kerrosalasta).
Lämmitystarve: Arvioitu rakennuksien yhteenlaskettu lämmönkulutus per m2.
Sähkön kulutus: Arvioitu rakennuksien yhteenlaskettu sähkön kulutus per m2.
Jäähdytystarve: Arvioitu rakennuksien yhteenlaskettu jäähdytystarve per m2.

Kohteet välilehtiKohteet -välilehti kokoaa yhteen kohteiden määrän, alat ja vuokrasopimuksien yleistiedot. Ensimmäinen tunnusluku on nykyinen käyttöaste prosentteina, jos salkkuun kuuluu yksiköitä ja vuokrasopimuksia.

Vanhenevien vuokrasopimusten lukumäärä

Pylväsdiagrammi näyttää vanhenevien vuokrasopimuksien lukumäärän. Mukaan on laskettu määräaikaisten vuokrasopimukset päättymispäivän mukaan. Lisäksi on ennustettu jatkuvien vuokrasopimuksien päättymistä.

Vuokraamattomien yksikköjen osuus

Tämän hetkinen vuokrausaste eriteltynä yksikköjen tyyppien mukaan.

Kerrosala rakentamisajankohdan mukaan

Yksikköjen kerrosala eriteltynä rakennusvuoden mukaan.

Bruttokerrosala

Rakennuksien bruttokerrosala salkussa.

Keskimääräinen huoneistoala

Keskimääräinen yksikköjen huoneistoala salkussa.

Kohteen yksityiskohdat

Kohteiden, rakennuksien ja yksikköjen yhteenlasketut määrät salkussa.

Tulot ja menotSivulla on eritelty yleisnäkymä salkun talouteen. Ensimmäinen tunnusluku on arvioitu(1) kokonaistuotto kuluvalle vuodelle, joka koostuu ennustetuista vuokratuloista.

Kuluvan vuoden yleiskatsaus


Kokonaisarvo ja m2-arvo laskettuna yksikköjen bruttopinta-alasta on laskettu seuraaville tunnusluvuille:
Markkina-arvo: Salkun yksikköjen yhteenlaskettu markkina-arvo.
Vuotuinen bruttovuokratuotto: Kuukausittainen vuokratuotto kerrottuna 12.
Käyttöomaisuus investoinnit (CapEx): SUM(A_u * R_b/ A_g + R_u), missä summa laskettu kaikkien salkun kohteiden yli.
Operatiiviset kustannukset (OpEx) = SUM(A_u * M_g / A_g. + M_u), missä summa laskettu kaikkien salkun kohteiden yli.
Operatiivinen nettotuotto (NOI) = Kokonaistuotto - OpEx - CapEx

Alkutuotto (brutto = Kokonaistuotto / Markkina-arvo
Alkutuotto (netto) = (Kokonaistuotto - OpEx - CapEx) / Markkina-arvo
Sisäinen korko (IRR): IRR ratkaistaan kaavalla SUM(C_t * (1 + r)^-t) = C, missä summa juoksee t=1 alkaen t=30 asti, r=IRR, C_t on kyseisen vuoden NOI + t, ja C on kyseisen vuoden Markkina-arvo.
Keskimääräinen tyhjänä olo Kyseisen vuoden keskimääräinen tyhjänä olo aika eli aika vuokrasopimuksen päättymisen ja uuden vuokrasopimuksen alkamisen välissä.
Vuokralaisten vaihtuvuus: Uusien vuoralaisten ja yksikköjen suhde.

A_u = Yksikköjen pinta-alojen summa kohteessa.
R_u = Kohteen yksiköissä tehtävien korjauksien summa.
R_u = Kohteen rakennuksille tehtävien korjauksien summa.
A_g = Kohteen bruttoala.
M_g = Kohteen huoltokustannuksien summa, mihin lasketaan mukaan,
the sum of group maintenance, which include hallinto, kunnossapito, ulkokunnossapito, siivous, lämmitys, jäähdytys, sähkö, vesi ja jätevesi, jätehuolto, vakuutukset, vuokrat, kiinteistöverot ja pienet korjauskustannukset.
M_u = Kohteen yksiköissä tehtävien huoltotoimenpiteiden summa.

Arvioitu kohteiden arvo

Arvioitu kohteiden arvon kehitys. Arvio tuotetaan kohteille, joiden markkina-arvo on määritelty.

Vuokrausaste

Mennyt ja nykyinen vuokrausaste vuositasolla.

Päättyvien vuokrasopimusten arvo

Arvioitu(2) päättyvien vuokrasopimuksien arvo seuraavan 10 vuoden aikana.

Investoinnit ja tulot

Arvioidut tulevaisuuden investoinnit(3) ja kokonaistulot(1).

(1) On oletettu, että kaikki määräaikaiset vuokrasopimukset pitävät ja jatkuvia vuokrasopimuksia ei päätetä arviointijakson aikana.
(2) Arviossa oletetaan pahin skenaario: jatkuva vuokrasopimus päättyy tänään ensimmäisen mahdollisen erääntymispäivän ja irtisanomisajan mukaan (tai tänään jos näitä ei ole määritelty).
(3) SkenarioLabsin tuottamat ennusteet on laskettu mukaan arvioituihin korjauksiin.

Päivitetty: 21/06/2021

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!