Artikkelit aiheesta: Kohteiden tietojen tarkastelu ja muokkaus

Tietojen hierarkia

Tietojen tarkastelu ja muokkaus on jaoteltu kolmelle tasolle käsitemallin mukaisesti (Käsitemalli):
Kohde
Rakennukset
Yksiköt

Kohde voi sisältää useampia rakennuksia ja yksikköjä. Kohde tasolta on mahdollista pureutua tarkemmin rakennus- ja yksikkötasolle.
Vaikka tiedot kohteiden välillä vaihtelevat näyttävät sivut aina ulkoasultaan samalta.

Kohde-taso


Kohde tasolla on mahdollista muokata kohteen perustietoja. Lisäksi se koostuu useasta välilehdestä, kuten rakennukset ja yksiköt listauksista. Muilla välilehdellä kerätään yhteen koko kohteen tietoja.Rakennus-taso


Kohde-tasolla näet listauksen kohteeseen kuuluvista rakennuksista. Rakennuksen nimeä klikkaamalla voit porautua tarkemmin rakennuksen tietoihin. Rakennukselta pääset takaisin Kohde-tasolle klikkaamalla vasemman yläkulman polusta kohteen osoitetta (kuva 2 alla)
Yksikkö-taso


Kohde-tasolla näet listauksen kohteeseen kuuluvista yksiköistä toisella välilehdellä. Yksikö nimeä klikkaamalla voit porautua tarkemmin yksikön tietoihin. Yksiköötä pääset takaisin Kohde tai rakennus-tasolle klikkaamalla vasemman yläkulman polusta kohteen osoitetta (kuva 2 alla)


Päivitetty: 28/04/2021

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!