Hämtning av ett till portföljen hörande objekt på kartan

Objekten som ingår i portföljen har visualiserats i färg på kartan. När kartans storlek förminskas grupperas objekten till större cirklar. Genom att zoom närmare framkommer objektens konturer.

Du kan hämta ett objekt på flera olika sätt.

Om du vet var objektet finns kan du direkt zooma på objektet på kartan. Om du för musen på objektets konturer öppnar sig uppgifterna om objektet. Om du klickar på objektet kan du fördjupa dig i uppgifterna om objektet.
Du kan hämta objektet med hjälp av adressen i sökningen uppe till vänster (omsluten i bilden nedan). Ange objektets adress och klicka på objektet på kartan.
Du kan endast söka ett objekt bland objekten som ingår i portföljen. Klicka på Husikonen uppe till höger (sök objekt) som pilen pekar på i bilden nedan. Ange objektets adress i vyn som öppnas och klicka på raden för rätt objekt. Därefter klicka på rätt objekt på kartan och du kan fördjupa dig i uppgifterna om objektet.

Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!