Artiklar om: Kartvy

Kartans vyer

Kartvyn kan redigeras via menyn upp till höger.

Med början från höger kan du välja
Gator
Satellitbild
Sök objekt
Fastighetsvy
Fastighetsregistret
Marknadsöversikt

Ändring till satellitvyOm du vill se kartan som en satellitbild klicka på kikarikonen (andra ikonen till vänster). Om du vill återställa bilden till standardvy klicka på kartikonen (första ikonen till vänster).

FastighetsvyStandardvyn är en fastighetsvy som visar byggnadernas konturer på kartan. Genom att klicka på en byggnad får du fram basuppgifterna om byggnaden ifall objektet inte hör till din portfölj. Objekten som hör till portföljen är färglagda och genom att klicka på objektet kan du fördjupa dig i uppgifterna om objektet.

FastighetsregisterGenom att välja fastighetsregistret får du fram gränserna för fastigheternas tomter. Genom att klicka på tomten öppnas uppgifterna om tomten till höger. Om du tar bort valet av fastighetsvy kan du lättare granska objekten.

MarknadsöversiktVyn Marknadsöversikt sammanställer data för postnummerområdet. När detta alternativ är valt syns postnummerområdena i en blå nivå på kartan. Zooma vid behov utåt för att nivån ska bli synlig. Genom att klicka på postnummerområdet får du fram basuppgifterna om området.

FastighetsmarknadGenom att klicka på fastighetsmarknadsknappen i nedre kanten får du fram fastighetsmarknadsvyn. I vyn visualiseras byggnadernas estimerade marknadsvärden i färger enligt Skenariostjänstens estimeringar.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!