Granskning, tillägg och radering av hyresavtal

Hyresavtal kan anges på tre olika nivåer, det vill säga för objekt, byggnad och enhet. Det är möjligt att på alla nivåer lägga till flera hyresavtal. Om organisationen har angett uppgifterna om enheterna (lokal eller lägenhet), rekommenderar vi att du direkt under lägenheterna lägger till hyresavtal som gäller enheterna. Om uppgifter om enheterna inte har angetts, kan ett nödvändigt antal avtal även anges under byggnaderna.

På objektnivån har hyresavtalen grupperats under fliken som kallas Finanser. På de övriga nivåerna kallas fliken Hyresavtal.Lägg till hyresavtal

För att lägga till ett hyresavtalet, gå först till önskad hyresavtalsvy, på objekts-, byggnads- eller enhetsnivå.

I hyresavtalsdelenTryck Lägg till ny
Lägg till hyresavtalet i vyn som öppnas. Uppgifterna som syns kan variera enligt kund.
Tryck på Spara.Redigering av hyresavtal

Du kan redigera ett tillagt hyresavtal med hjälp av penikonen till höger om hyresavtalsraden. På detta sätt kan du även efter att ha sparat hyresavtalet lägga till bifogade filer till hyresavtalet.Radering av hyresavtal

Du kan radera hyresavtalet med hjälp av papperskorgsikonen till höger om raden.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!