Granskning, tillägg och radering av underhållskostnader

På motsvarande sätt som när det gäller hyresavtal, kan du ange underhållskostnader på objekts- byggnads- och enhetsnivå. Vi rekommenderar att du anger kostnaderna på den mest exakta nivån.

På objektnivån har hyresavtalen grupperats under fliken som kallas Ekonomiska uppgifter. På de övriga nivåerna kallas fliken Underhållskostnader.
Lägg till underhållskostnader

För att ange underhållskostnader, gå först till önskad vy över underhållskostnader på objekts-, byggnads- eller enhetsnivå.
Tryck Lägg tillunder Underhållskostnader.
Lägg till uppgifterna i vyn som öppnas. Uppgifterna som syns kan variera enligt kund.
Klicka på Spara.
Lägg vid behov till flera underhållskostnader på motsvarande sätt.Radering av underhållskostnader

Du kan radera kostnaden med hjälp av papperskorgsikonen till höger om raden.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!