Radering av objekt i portföljen

Raderingen av ett objekt sker under Uppgifter om objekt, genom att klicka på radera objekt. Objektet raderas endast i valda portfölj. Detta möjliggör att kunden kan ha egna portföljer, till exempel för sålda eller avlägsnade objekt. Om du vill radera objektet för alltid, måste det göras separat i alla portföljer.Under Uppgifter om objektet kan du kontrollera i vilka portföljer objektet ingår. I fältet Del av portföljerna listas alla portföljer i vilka objektet ingår.Radera byggnader

Raderingen av byggnader sker i Uppgifter om objektet. På motsvarande sätt som med objekten, raderar en radering av en byggnad den endast i den aktuella portföljen.Om du vill radera ett helt objekt inklusive alla byggnader behöver du inte radera byggnaderna separat.I detta fall se punkten ovan.

Hämta byggnad som du vill radera till exempel i listan över Objekt och Byggnaderi Objektvyn.
Klicka på objektet.
Under Uppgifter om objekt öppnas en lista över byggnader som hör till objektet. Till höger om listan finns en papperskorgsikon med vars hjälp du kan radera byggnader.Radering av lokal

Du kan radera en enhet (lägenhet, kontor eller annan lokal) från uppgifterna om objektet. På motsvarande sätt som med objekten, raderar en radering av en tomt den endast i den aktuella portföljen. Om du vill radera ett helt objekt inklusive alla byggnader behöver du inte radera byggnaderna och lokaler separat. I detta fall se första punkten.

Hämta den enhet som du vill radera, till exempel i listan över Byggnaderi Objektvyn.
Klicka på objektet.
Under Uppgifter om objekt öppnas en lista över byggnader som hör till objektet. Välj fliken Enheter.
På fliken Enheter öppnar sig en lista över alla enheter. Till höger om listan finns en papperskorgsikon med vars hjälp du kan radera enheter.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!