Energiankulutukseen ja päästöihin liittyvät tiedot ovat nähtävillä rakennus-, kohde ja portfoliotasolla.Energiankulutus arvioidaan rakennuksen käyttötarkoituskohtaisesta ominaiskulutuksesta (sähkö ja vesi) ja asetusarvoista (esim. käyttöaste ja ilmanvaihtuvuus), rakennusvaipan eri osien pinta-aloista ja oletetuista U-arvoista sekä paikkakuntakohtaisista sää- ja ilmasto-olosuhteista. Lämmitys- ja jäähdytystarpeen laskentaan käytetty kuukausimenetelmä on ISO 13790 standardin mukainen.

CO2-päästölaskenta käyttää edellä mainittua kulutusarviota ja yhdistää eri energiamuotojen CO2-päästökertoimet kokonaispäästöjen laskentaan.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Peruuttaa
Kiitos!