Artikkelit aiheesta: Laskentamallit

Tekninen nykyarvo ja jälleenhankinta-arvo

Rakennuskohtaiset tekniset nykyarvot ja jälleenhankinta-arvot ovat nähtävissä rakennuksen alla Tekninen kunto -välilehdellä.Tekninen nykyarvoSkenarioLabsin mallissa rakennuksen tekninen nykyarvo lasketaan lähtökohtaisesti polynomisesti rakennusosien ajallisesta kulumisesta ja tasevaikutteisista korjauksista. Kullekin rakennusosalle on määritetty viitteellinen tekninen ikä ja kulumaton osuus. Rakennusten tekninen ikä määräytyy pääosin RT-kortin ’RT 18-10922 Kiinteistön tekniset käyttöiät ja kunnossapitojaksot’ -ohjearvoihin, joita on täydennetty empiirisperusteisesti rakennustyyppikohtaisen käyttötarkoituksen, rakennusajankohdan ja materiaalivalinnan mukaan. Kulumaton osuus on määritetty siten, että rakennuksen kantavat ja säälle altistumattomat osat kuten perustukset, kantavat väliseinät ja välipohjat tulkitaan kulumattomiksi, kun taas tilapinnat ja -osat, julkisivuosat ja talotekniikka tulkitaan kuluviksi. Kulumaton osuus ja tekninen ikä määrittävät, millä nopeudella osien tekninen arvo pienenee. Kun osan tekninen käyttöikä on täyttynyt, on teknisestä arvosta jäljellä enää kulumaton osuus. Ajanmukaiset korjaukset kuitenkin kasvattavat osan jäljellä olevaa teknistä arvoa.

Malli itsessään on mukautettu versio J.Schröderin artikkelissa ‘Zustandbewertung grosser Gebäudebestände’ (1989) esittämästä menetelmästä, jota käytetään mm. Suomessa kehitetyssä KARVO-mallissa.

Rakennusosien tekninen nykyarvo suhteessa jälleenhankinta-arvoon lasketaan yhtälöllä:
(1 - (aca / ata)^2))*ws + (1-ws), missä
aca on rakennusosan nykyinen ikä,
ata on rakennusosan tekninen ikä ja
ws on rakennusosan kuluva osuus, s.o. se osuus rakennusosasta, jossa tapahtuu ikävaikutteista teknisen kunnon ja arvon laskua.

Tasevaikutteiset korjaukset nostavat teknistä nykyarvoa. Tasevaikutteisille korjauksille on määritetty korjauskohtainen korjausvastuukerroin, joka kertoo kuinka suuri osuus korjauskustannuksista siirtyy korjauksen aikaansaamaan teknisen arvon nousuun. Korjauksen vaikutus tekniseen arvoon määräytyy jakamalla korjauskustannus korjausvastuukertoimella. Korjausvastuukerroin on tällä hetkellä 1,2 kaikille osille.

Jälleenhankinta-arvoSkenarioLabsin mallissa jälleenhankinta-arvo perustuu rakennuksen pääasialliseen käyttötarkoitukseen, sijaintiin, rakennusvuoteen, muotoon ja kokoon perustuvaan mallinnukseen. Rakennusten jälleenhankinta-arvo on kaikkien osien kokonaiskustannusten summa uudisrakentamisessa. Uudisrakentamisessa ja korjausrakentamisessa rakentamisen aika- ja sijaintiriippuvuus suhteessa rakentamisen kustannuksiin on otettu huomioon käyttämällä Tilastokeskuksen rakennuskustannuksindeksiä rakentamisen ajankohdan hintavaikutuksia arvioidessa sekä niinikään Tilastokeskuksen rakennusluokittimen uudishintapalvelua rakentamisen kuntakohtaisen sijaintivaikutusten arvioimisessa.

Päivitetty: 22/06/2021

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!