Korjausvelka ja -vastuu on nähtävillä rakennuksen teknisen kunnon alla. Kuntoluokka (%) on puolestaan nähtävillä saman valikon alla Rakennusosien tekninen kunto -osiossa.Korjausvelka
Korjausvelka lasketaan tavoitekunnon ja nykyisen kuntoluokan erotuksena kerrottuna jälleenhankinta-arvolla.

Korjausvastuu
Korjausvastuu on laskettu yksittäisten rakennusosien uudishankintahinnan ja teknisen nykyarvon erotuksien summasta.

Kuntoluokka
Skenariolabsin mallissa kuntoluokka määräytyy edellä kuvattujen menetelmien mukaisesti kuvatun teknisen nykyarvon ja jälleenhankinta-arvon suhdeluvusta.
Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Peruuttaa
Kiitos!