Det är möjligt att lägga till nya objekt i portföljen med hjälp av gränssnittet och importera-funktionen. Det är enklast att lägga till enskilda objekt med hjälp av gränssnittet. Om du vill lägga till flera objekt, se anvisningarna om import av uppgifter med Excel.

Så här lägger du till ett nytt objekt

Kontrollera uppe till höger att du har valt rätt portfölj. Byt portfölj vid behov.
Gå från övre kantens meny till Kartvyn.
Sök med hjälp av Sök-funktionen uppe i kartans högra hörn objektet med hjälp av adressen.
Klicka på rätt objekt på kartan.
Till höger öppnas objektets basuppgifter från öppen data. Kontrollera att det är rätt objekt.
Tryck Lägg till i portföljen.
Objektet har lagts till i portföljen och du kan kontrollera och redigera objektets uppgifter genom att klicka på Kontrollera objektets uppgifter eller genom att söka objektet i Listan överobjekt. Ett objekt som lagts till via kartan lägger till alla byggnader som hör till fastigheten.

Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!