Artiklar om: Hantering av portföljer

Hantering av portföljerna

Kort om portföljerna

Portföljerna är ett av huvudkoncepten i Skenariosgränssnittet. I samma portfölj ingår objekt som på något sätt anknyter till varandra. Samma portfölj kan innehålla exempelvis objekt som finns på ett visst geografiskt område eller objekt som påminner om varandra gällande förvaltningsform, användningsändamål eller underhållsplaner.

Vanligtvis har kunden en masterportfölj som innehåller alla objekt som kunden förvaltar (inkl. fastigheter, byggnader, lokaler/lägenheter). Användarna kan dock skapa nya portföljer och flytta objekt till önskade portföljer enligt sina egna kriterier. Organisationens alla portföljer kan ses av alla användare. Om samma objekt finns i flera portföljer uppdateras en redigering av objektets uppgifter även i de andra portföljerna. Objekten är således sammanlänkade med varandra, även om de kopieras till en ny portfölj. Om ett objekt raderas sker den dock endast i den aktuella portföljen.Val och byte av portföljDu kan bara kontrollera objekt i en portfölj åt gången. Vilken portfölj som du valt ser du uppe till vänster på en vit botten.
Du kan välja att kontrollera en annan portfölj på följande sätt:

Klicka på portföljens namn uppe till vänster och då öppnas menyn Hantering av portföljen.
Klicka på Välj portfölj, och välj önskad portfölj från listan.

Redigering av uppgifterna i portföljenUnder menyn Hantering av portföljen kan du redigera de huvudsakliga uppgifterna i portföljen, såsom namn och beskrivning.

Klicka på portföljens namn uppe till vänster och då öppnas menyn Hantering av portföljen.
Klicka på Redigera portföljen och gör önskade ändringar.
Spara ändringarna genom att trycka Spara.

Skapa en ny portföljDu kan även skapa nya portföljer. Portföljerna kan ses av alla användare i organisationen. Du kan skapa en portfölj på två sätt

1: I menyn Hantering av portföljen
Klicka på portföljens namn uppe till vänster och då öppnas menyn Hantering av portföljen.
Klicka på Skapa ny portfölj.

2: I menyn nere på fliken Objekt
Gå till fliken Objekt från huvudmenyn i övre kanten.
Skrolla till sidans nedre kant där du ser menyn Lägg till valda byggnader i portföljen.
Klicka på menyn och välj det översta alternativet i listan Skapa ny portfölj.
Namnge portföljen och tryck Lägg till.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!