Artiklar om: Granskning av uppgifterna om objekten

Datahierarki

Granskning och redigering av uppgifterna har fördelats på tre nivåer i enlighet med begreppsmodellen (Begreppsmodellen):
Objekt
Byggnader
Enheter

Ett objekt kan innehålla flera byggnader och enheter. Från objektnivån kan man närmare fördjupa sig i byggnads- och enhetsnivån.
Trots att uppgifterna mellan objekten varierar ser sidorna till sin utformning alltid lika ut.

ObjektnivåPå objektnivån är det möjligt att redigera basuppgifterna om objektet. Det består därutöver av flera flikar såsom listor över byggnader och enheter. På de övriga flikarna sammanställs uppgifterna om hela objektet.#Byggnadsnivå

På byggnadsnivån ser du en lista över byggnader som hör till objektet. Genom att klicka på byggnadens namn kan du närmare fördjupa dig i uppgifterna om byggnaden. Från uppgifterna om byggnaden kan du återgå till Objektnivån genom att klicka på objektets adress uppe till vänster (bild 2 nedan)
#Enhetsnivå

På objektnivå ser du på den andra fliken en lista över enheter som hör till objektet. Genom att klicka på enhetens namn kan du närmare fördjupa dig i uppgifterna om enheten. Från enhetsnivå kan du återgå till objekt- eller byggnadsnivå genom att klicka på objektets adress uppe till vänster (bild 2 nedan)


Uppdaterad den: 20/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!