Artiklar om: Granskning av uppgifterna om objekten

Uppgifter om objektet

När du har hämtat objektet, antingen via kartan (Hämtning av portföljens objekt på kartan eller i Objektvy (Lista över objekt, kan du granska och redigera objektets uppgifter i vyn som öppnas).

Vyns vänstra sida innehåller basuppgifter om objektet. Uppgifterna och antalet fält varierar enligt kund.Redigering av uppgifterTryck redigera.
Gör nödvändiga ändringar.
Tryck spara.

Radering av objektTryck radera objekt.
Objektet och till det hörande byggnader och enheter raderas från aktuella portfölj. Om samma objekt finns i flera portföljer, raderas objektet inte från dessa, utan raderingen måste göras separat i alla portföljer.

Kartikoner


Det finns två ikoner i uppgifterna om objektet. Kartikonen uppe till höger för dig till kartvyn. Platsikonen invid objektets namn öppnar objektets plats i ett litet fönster.

Observera att vyn innehåller förutom basuppgifter om objektet och flikarna Objektets byggnader och enheter även andra flikar!

Fliken Byggnader


På fliken listas alla byggnader som hör till objektet. Genom att klicka på en byggnad i listan kan du fördjupa dig i uppgifterna om byggnaden och genom att klick på papperskorgen radera byggnader.

Fliken Enheter


På fliken har alla enheter som hör till objektet listats. Genom att klicka på en enhet i listan kan du fördjupa dig i uppgifterna om byggnaden och genom att klick på papperskorgen radera byggnader. Med plusikonen kan du skapa en ny enhet.

Tomter


På fliken listas uppgifterna om objektets tomt, om dessa finns. Med plusikonen kan du lägga till uppgifter. Genom att klicka på penikonen kan du redigera uppgifterna och med papperskorgsikonen radera uppgifterna om tomten.

Energi


På fliken finns grafer över efterfrågan på och konsumtionen av el på objektnivå. Om flera byggnader hör till objektet har alla byggnaders förbrukning sammanräknats i vyn.

Reparationer


På fliken finns en vy över alla reparationer på objektets byggnader. Om flera byggnader hör till objektet har alla byggnaders reparationer sammanräknats i vyn. Tillägg, redigering och radering av reparationsåtgärder görs under byggnaderna.

Bifogade filer


Det är möjligt att lägga till fritt valbara bifogade filer till objektet.

Prisestimeringens tidslinje


Om objektet har ett fastställt marknadspris, ser du det sammanräknade marknadsvärdet och dess utvecklig för alla enheter i vyn.

Uppdaterad den: 20/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!