När du har hämtat objektet, antingen via kartan (Hämtning av portföljens objekt på kartan eller i Objektvy (Lista över objekt, kan du granska och redigera objektets uppgifter i vyn som öppnas).

Vyns vänstra sida innehåller basuppgifter om objektet. Uppgifterna och antalet fält varierar enligt kund.Redigering av uppgifter

Tryck redigera.
Gör nödvändiga ändringar.
Tryck spara.

Radering av objekt

Tryck radera objekt.
Objektet och till det hörande byggnader och enheter raderas från aktuella portfölj. Om samma objekt finns i flera portföljer, raderas objektet inte från dessa, utan raderingen måste göras separat i alla portföljer.

Kartikoner
Det finns två ikoner i uppgifterna om objektet. Kartikonen uppe till höger för dig till kartvyn. Platsikonen invid objektets namn öppnar objektets plats i ett litet fönster.

Observera att vyn innehåller förutom basuppgifter om objektet och flikarna Objektets byggnader och enheter även andra flikar!

Fliken Byggnader
På fliken listas alla byggnader som hör till objektet. Genom att klicka på en byggnad i listan kan du fördjupa dig i uppgifterna om byggnaden och genom att klick på papperskorgen radera byggnader.

Fliken Enheter
På fliken har alla enheter som hör till objektet listats. Genom att klicka på en enhet i listan kan du fördjupa dig i uppgifterna om byggnaden och genom att klick på papperskorgen radera byggnader. Med plusikonen kan du skapa en ny enhet.

Tomter
På fliken listas uppgifterna om objektets tomt, om dessa finns. Med plusikonen kan du lägga till uppgifter. Genom att klicka på penikonen kan du redigera uppgifterna och med papperskorgsikonen radera uppgifterna om tomten.

Energi
På fliken finns grafer över efterfrågan på och konsumtionen av el på objektnivå. Om flera byggnader hör till objektet har alla byggnaders förbrukning sammanräknats i vyn.

Reparationer
På fliken finns en vy över alla reparationer på objektets byggnader. Om flera byggnader hör till objektet har alla byggnaders reparationer sammanräknats i vyn. Tillägg, redigering och radering av reparationsåtgärder görs under byggnaderna.

Bifogade filer
Det är möjligt att lägga till fritt valbara bifogade filer till objektet.

Prisestimeringens tidslinje
Om objektet har ett fastställt marknadspris, ser du det sammanräknade marknadsvärdet och dess utvecklig för alla enheter i vyn.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!