Artiklar om: Beräkningsmodeller

Energiförbrukning och CO2-utsläpp

Uppgifter om energiförbrukning och utsläpp finns på byggnads-, objekts- och portföljnivå.Energiförbrukningen estimeras utifrån byggnadens användningsändamålsenliga specifika förbrukning (vatten och el) och börvärden (t.ex. utnyttjandegrad och ventilation) arean av yttermantelns olika delar och antagna U-värden samt regionala väder och klimatförhållanden. Månadsmetod som används för beräkning av uppvärmnings- och kylningsbehovet motsvarar kraven i standarden ISO 13790.

Beräkningen av CO2-utsläpp använder ovan nämnda förbrukningsvärde och sammanräknar CO2-utsläppskoefficienterna för olika energiformer i beräkningen av totala utsläpp.

Uppdaterad den: 20/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!