Uppgifter om energiförbrukning och utsläpp finns på byggnads-, objekts- och portföljnivå.Energiförbrukningen estimeras utifrån byggnadens användningsändamålsenliga specifika förbrukning (vatten och el) och börvärden (t.ex. utnyttjandegrad och ventilation) arean av yttermantelns olika delar och antagna U-värden samt regionala väder och klimatförhållanden. Månadsmetod som används för beräkning av uppvärmnings- och kylningsbehovet motsvarar kraven i standarden ISO 13790.

Beräkningen av CO2-utsläpp använder ovan nämnda förbrukningsvärde och sammanräknar CO2-utsläppskoefficienterna för olika energiformer i beräkningen av totala utsläpp.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!