Reparationsskuld och reparationsansvar kan ses i uppgifterna on byggnadens tekniska skick. Uppgifter om konditionsklassen (%) finns i delen Byggnadsdelarnas tekniska skick i samma meny.Reparationsskuld
Reparationsskulden beräknas som differensen mellan eftersträvad kondition och nuvarande konditionsklass multiplicerat med återanskaffningsvärdet.

Reparationsansvar
Reparationsansvaret har beräknats från summan av differenserna mellan enskilda byggnadsdelars nyanskaffningspris och det tekniska nuvärdet.

Konditionsklass
I Skenariostjänstens modell fastställs konditionsklassen enligt ovan nämnda metoder enligt relationstalen för det beskrivna tekniska nuvärdet och återanskaffningsvärdet.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!