Artiklar om: Beräkningsmodeller

Konditionsklass, reparationsskuld och reparationsansvar

Reparationsskuld och reparationsansvar kan ses i uppgifterna on byggnadens tekniska skick. Uppgifter om konditionsklassen (%) finns i delen Byggnadsdelarnas tekniska skick i samma meny.Reparationsskuld


Reparationsskulden beräknas som differensen mellan eftersträvad kondition och nuvarande konditionsklass multiplicerat med återanskaffningsvärdet.

Reparationsansvar


Reparationsansvaret har beräknats från summan av differenserna mellan enskilda byggnadsdelars nyanskaffningspris och det tekniska nuvärdet.

Konditionsklass


I Skenariostjänstens modell fastställs konditionsklassen enligt ovan nämnda metoder enligt relationstalen för det beskrivna tekniska nuvärdet och återanskaffningsvärdet.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!