Artiklar om: Reparationer och tekniska data

Tekniska data

Byggnadernas tekniska uppgifter kan kontrolleras i uppgifterna om byggnaderna. Fördjupa dig först i uppgifterna över önskad byggnad för att du ska kunna välja fliken Tekniska data.Bild av byggnadenDu kan ladda ned en bild av byggnaden.

ByggnadsmaterialVyn Byggnadsmateriel specificerar cirka 20 olika delar som byggnaden består av. Byggnadsmaterialen och åren då delarna bytts ut har anmälts utifrån uppgifterna om utförda reparationer. Antagna reparationer har märkts med *. Uppgifter om reparationer kan förvaltas i vyn-Kommande reparationer.

Typ av delar kan inte för tillfället inte enkelt bytas ut. Du kan dock byta ut typ av del genom att lägga till delen för bytesreparationen för byggnadens byggnadsår och välja rätt typ av del, exempelvis typ av fasad.

Uppgifter om användningEstimerade uppgifter om användning av byggnaden. Byggnadens prototyp och förväntade utnyttjandegrad har beaktats i uppgifterna om användningen, men användaren kan inte själv redigera dessa.

EnergiförbrukningI vyn listas behovet av uppvärmning, kylning och el för innevarande år. Nertill i grafen har dessutom motsvarande uppgifter specificerats för kommande tio år. Framtida reparationsåtgärder påverkar energikonsumtionen. Läs mer om bakgrunden till beräkningarna:Energiförbrukning och CO2-utsläpp

Mätt förbrukningDu kan ange faktisk värmeförbrukning på årsnivå.

Estimerat energibehov och potential per månadEstimerat energibehov och solenergipotential per månad utifrån beräkningarna. Alla värden är estimerade månadsvisa kWh-summor för hela byggnaden.

Väder och SolenergipotentialEstimerad solenergipotential med beaktande av objektets plats och uppskattad väderlek.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!