Artiklar om: Reparationer och tekniska data

Teknisk kondition

Byggnadernas tekniska kondition kan kontrolleras i uppgifterna om byggnaderna. Fördjupa dig först i uppgifterna över önskad byggnad för att du ska kunna välja fliken Teknisk kondition.Byggnadens tekniska konditionPå fliken finns uppgifter om byggnadens återanskaffningsvärde, tekniska värde, reparationsansvar och lån för reparation för kommande tio år. Genom att föra pilen på grafen får du fram årsspecificerade värden. Under grafen finns en lista med motsvarande värden för år 2021. I vyn har Skenariostjänstens förväntade reparationer beaktats.

Byggnadsdelarnas tekniska konditionGrafen visar utvecklingen av den tekniska konditionen i procent av återanskaffningsvärdet för motsvarande nybygge. För varje byggdel har ett separat tekniskt värde uträknats, och byggnadens tekniska värde är summan av värdet på de tekniska delarna. I vyn och i dess prognoser har även Skenariostjänstens förväntade reparationer beaktats.

Genom att nertill i vyn klicka på Visa Skenariostjänstens förväntade reparationer-ruta, kan du dölja förväntade reparationer. På så vis beaktas endast användarens anmälda reparationer i beräkningarna.

Läs mer om beräkningsmodellerna: Tekniska nuvärde och återanskaffningsvärde och Konditionsklass, reparationsskuld och reparationsansvar.

Uppdaterad den: 20/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!