Artiklar om: Reparationer och tekniska data

Reparationer

Reparationer kan hanteras (lägga till, radera, redigera) i uppgifterna om byggnaderna. Fördjupa dig först i uppgifterna över önskad byggnadför att öppna vyn Kommande reparationer.StapeldiagramI stapeldiagrammet specificeras reparationskostnaderna uppdelade enligt typ av del (t.ex. fasad, värmedistribution,) under de senaste fem åren och kommande tio år (Moms 0%). Kostnaderna har beräknats enligt listan över reparationer nedan och i beloppen ingår Skenariostjänstens förväntade reparationer. Du kan dock genom att nertill i vyn klicka på Visa Skenariostjänstens förväntade reparationer-ruta, dölja förväntade reparationer.

Lista över reparationerI listan som öppnas har gångna och kommande reparationsåtgärder och uppgifter om dessa listats.
Reparationsår
Typ av del och eventuell beskrivning av reparationen
CO2/år (reparationernas verkan på koldioxidutsläpp per år, om bytet av en del har verkan)
Inbesparingar €/år (energieffektivitetsåtgärdernas verkan på inbesparingarna per år)
Kostnad

Reparationerna har indelats i förväntade och av användaren anmälda reparationer. Skenariostjänsten producerade prognoser står med grå font och efter årtalet finns en asterisk (se vad prognoserna grundar sig på: Förväntade reparationsåtgärder (långsiktsplaner)). Reparationerna som användaren anmält står med fetare stil och har ingen asterisk.

Lägg till en reparation genom att klicka på Lägg till reparation nere på sidan. I vyn öppnas ett formulär i vilket uppgifterna om reparationen fylls i. Reparationsbyggande är antingen en separat reparationshändelse eller ett byte av en del. När det gäller byte av en del ersätts en del med en ny, eventuellt en modernare. Kostnadsberäkningen beaktar i detta fall kostnaden för demontering av den gamla delen och kostnaden för byggande av den nya. I beräkningar som fastställs automatiskt används som byte av del främst delar som uppdateras allteftersom byggnaden blir gammal och för vilka det är rimligen möjligt att fastställa kostanden via kostnaderna för demontering och nybygge.

Reparationsår (ange året när reparationen utfördes eller året för vilket en reparation är planerad)
Del (Välj från listan den byggnadsdel/byggnadskomponent som reparationen gäller)
På förhand fastställd typ av reparation (Välj typ av reparation från listan. Endast reparationer av typen ”Bara byte av del” påverkar andra beräkningar.)
Byt nuvarande del mot del (Välj från listan ny typ av del)
Måttenhet (Måttenhet som används vid denna typ av reparation, exempelvis fönstrens area)
Antal (Mängd av måttenhet, exempelvis fönstrens area)
Jämförpris (jämförpris per måttenhet för reparationen)
Totalpris (Reparationens totalpris så som meddelats eller beräknat via enheter)
Beskrivning (Fritt valbar beskrivning av reparationen)
Typ av investering (Du kan välja mellan investering och underhållsreparation)

Till sist Spara reparationen.
Med knappen Ange preliminärt estimat du senare återställa Skenariostjänstens estimerade reparationskostnad.

Radering av reparationDu kan radera en reparation genom att klicka på papperskorgsikonen på reparationsraden.

Redigering av reparationDu kan redigera reparationen genom att klicka på penikonen på reparationsraden. På så sätt kan du redigera kostnader för och beskrivningar av reparationen, men av kalkyleringstekniska skäl kan du inte redigera typ av reparation eller reparationsår. Om du vill göra större ändringar, skapa en ny reparation. Genom att redigera kan du dock kvittera att Skenariostjänstens förväntade reparation är utförd.

Bifoga filerDu kan lägga till bifoga filer till reparationerna genom att redigera reparationen. Nertill på formuläret kan du välja fil. Om du anger en ny reparation, ska du först spara reparationen och sedan kan du bifoga en fil.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!