I den första Objektvyn öppnas en underflik som heter Objekt och där listas alla objekt som hör till portföljen. Skrolla igenom listan vågrätt och lodrätt för att se alla objekt och fält.

Sök objekt på listan

Uppe på sidan finns sökvillkor med vars hjälp du kan söka objekt. Detta är praktiskt om portföljen är stor. Genom att klicka på Lägg till sökvillkor ser du fler villkor.

Fyll i önskade sökparametrar
Klicka påFiltrera
Objekten som uppfyller kriterierna syns på listan
Genom att klicka på objektet kan du bekanta dig närmare med uppgifterna om objektet.
Om du vill ta bort filtreringsalternativen klicka påTöm och redigera sökkriterierna vid behov. Tryck på nytt filtrera.

Kolumnernas ordning i listan

För att vyn ska motsvara dina behov kan du redigera kolumnernas ordning i listan.

Genom att klicka på rubrikraderna kan du ställa dem i alfabetisk ordning eller storleksordning, från den minsta till den största, eller tvärtom. Om du för musen på en rubrik och ser pilen, betyder det att det är möjligt att göra omändringar.


Dessutom kan du redigera kolumnernas platser genom att dra rubriken till önskad plats. På så sätt kan du ordna kolumnerna så att de för dig viktigaste uppgifterna ligger först.

Lägg till reparation

Funktionen Lägg till reparation gör det möjligt att lägga till reparationer för flera objekt. Detta är praktiskt om samma åtgärder vidtas på flera objekt under samma år.

Filtrera med hjälp av sökfunktionen objekten till vilka åtgärderna läggs till.
Klicka på Lägg till reparation.
Vyn som öppnas meddelar vilka objekt som är valda.
Lägg till uppgifter om reparationen.
Om fler reparationer behövs klicka på plus-märket.
Tryck Spara.Att lägga till ett objekt i en annan portfölj

I vyn är det dessutom möjligt att lägga till objekt i en annan portfölj. Se anvisningarna: Att kopiera objekt och byggnader till en annan portfölj.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!