Objektvynär en av de viktigaste vyerna i gränssnittet. Med hjälp av den får man en lista över alla objekt, byggnader och enheter som hör till portföljen (begreppsmodell).

Vyn består av fyra underflikar:
Objekt (Lista över objekt)
Byggnader (Lista över byggnader)
Fastighetsenheter (Lista över fastighetsenheter)
Reparationer (Lista över reparationer)

Via Objektvyn är det möjligt att fördjupa sig i objekten, byggnaderna, enheterna och uppgifterna om dessa (inklusive reparationerna).

Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!