Tredje fliken i Objektvy har en underflik som heter Fastighetsenheter och där listas alla enheter som hör till portföljen. Skrolla igenom listan vågrätt och lodrätt för att se alla objekt och fält.

Genom att klicka på enhetens ID kan du närmare bekanta dig med uppgifterna om enheten.

Hämtning av enheter från listan

Uppe på sidan finns sökalternativ med vilka du kan hämta objektet. Detta är praktiskt om portföljen är stor.

Fyll i önskade sökparametrar
Tryck Filtrera
Enheterna som uppfyller kriterierna syns på listan.
Genom att klicka på enheten kan du närmare bekanta dig med uppgifterna om den.
Om du vill ta bort filtreringsalternativen klicka på Töm och redigera sökkriterierna vid behov. Tryck på nytt filtrera.

Kolumnernas ordning i listan

För att vyn ska motsvara dina behov kan du redigera kolumnernas ordning i listan.

Genom att klicka på rubrikraderna kan du ställa dem i alfabetisk ordning eller storleksordning, från den minsta till den största, eller tvärtom. Om du för musen på en rubrik och ser pilen, betyder det att det är möjligt att göra omändringar.
Dessutom kan du redigera kolumnernas platser genom att dra rubriken till önskad plats. På så sätt kan du ordna kolumnerna så att de för dig viktigaste uppgifterna ligger först.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!