Den andra underfliken i Objektvyn gäller Byggnader där alla byggnader som hör till portföljen är listade. Skrolla igenom listan vågrätt och lodrätt för att se alla objekt och fält. Genom att klicka på byggnadens ID eller namn får du närmare information om byggnaden.

Hämta byggnad från listan

Uppe på sidan finns sökalternativ med vilka du kan hämta objektet. Detta är praktiskt om portföljen är stor. Genom att klicka på Lägg till sökvillkor ser du fler villkor.

Fyll i önskade sökparametrar
Tryck Filtrera
Objekten som uppfyller kriterierna syns på listan
Genom att klicka på objektet kan du bekanta dig närmare med uppgifterna om objektet.
Om du vill ta bort filtreringsalternativen klicka på Töm och redigera sökkriterierna vid behov. Tryck på nytt filtrera.

Kolumnernas ordning i listan

För att vyn ska motsvara dina behov kan du redigera kolumnernas ordning i listan.

Genom att klicka på rubrikraderna kan du ställa dem i alfabetisk ordning eller storleksordning, från den minsta till den största, eller tvärtom. Om du för musen på en rubrik och ser pilen, betyder det att det är möjligt att göra omändringar


Dessutom kan du redigera kolumnernas platser genom att dra rubriken till önskad plats. På så sätt kan du ordna kolumnerna så att de för dig viktigaste uppgifterna ligger först.
Var denna artikel hjälpsam?
Annullera
Tack så mycket!