Artiklar om: Till början av användningen av tjänsten

Gränssnittets struktur

Gränssnittets struktur består av flikar på olika nivåer. De huvudsakliga funktionerna ses uppe i övre kanten. Funktionaliteterna varierar kundspecifikt, beroende på användningsändamål.

Objektvynär en av de viktigaste vyerna i gränssnittet. Med hjälp av den får man en lista över alla objekt, byggnader och enheter som hör till portföljen (begreppsmodell). Det är bra att från Objektvyn gå till gränssnittet och bekanta sig med objekten.

Vyn består av fyra underflikar:
Objekt (Lista över objekt)
Byggnader (Lista över byggnader)
Fastighetsenheter (Lista över fastighetsenheter)
Reparationer (Lista över reparationer)

Via Objektvyn är det möjligt att fördjupa sig i objekten, byggnaderna, enheterna och uppgifterna om dessa (inklusive reparationerna)

Av tjänstens viktigaste koncept är portföljen och val av portfölj. I alla vyer visas endast uppgifterna i den portfölj som är vald, så det är viktigt att kontrollera att de uppgifter man granskar gäller rätt portfölj. Om alla vyer är tomma, kan det hända att du valt en tom portfölj!

Vilken portfölj som du valt ser du uppe till vänster på en vit bakgrund (ovan är en Demo-portfölj vald).

Genom att klicka på portföljen öppnas en meny där du kan byta portfölj. Dessutom kan du redigera, radera och lägga till portföljer. Se närmare anvisningar: Hantering av portföljerna.

Uppdaterad den: 19/08/2021

Var denna artikel hjälpsam?

Dela med dig av din feedback

Annullera

Tack så mycket!