Artikkelit aiheesta: Sote-uudistus

Pääomavuokra

Vuokra-asetuksen mukaisesti: "Pääomavuokra muodostetaan vuokrattavan rakennuksen tai toimitilan teknisen arvon perustella. Pääomavuokrassa käytetään kuuden prosentin tuottovaatimusta laskettuna 4 §:n mukaiselle rakennuksen tekniselle arvolle."

Teknisen arvon määrittelylle on asetuksessa annettu kolme vaihtoehtoista tapaa, jotka esitellään tässä artikkelissa järjestyksessä.

Kirjanpidon mukaisiin tietoihin perustuva tekninen arvo (1. momentti)Vuokra-asetuksen mukaisesti: "Rakennuksen tekninen arvo perustuu kunnan ilmoittamiin kunnan kirjanpidon mukaisiin tietoihin rakennuksen tai toimitilan kustannuksista tarkistettuna rakennuskustannusindeksin muutoksella sekä oletuskulumisella. Oletuskulumisen määrää on 1,75 prosenttia vuosittain. Käytössä oleville rakennuksille tai toimitiloille lasketaan enintään 70 prosentin kuluminen. Oletuskuluminen lasketaan siitä ajankohdasta, jolloin investointi on otettu käyttöön. Kirjanpitoon perustuvaa arvoa tarkistetaan lisäämällä vuokrakaudella tehtyjen investointien kustannukset."

Vaihtoehto 1:Jos rakennuksen jälleenhankinta-arvo, kuntoprosentti ja/tai tekninen arvo on jo tiedossa ja määriteltynä, voidaan arvot syöttää suoraan laskentalomakkeelle. Tämä tapahtuu muokkaamalla laskentaa. Huomaa, että kunnossapitokustannuksien laskemiseen käytetään jälleenhankinta-arvoa eli tarkista, että lomakkeella jälleenhankinta-arvo ja kuntoprosentti vastaavat määriteltyjä, jos ilmoitat pelkän teknisen arvon.

Paina muokkaa sivun vasemmassa alareunassa.
Voit ilmoittaa teknisen arvon painamalla rivin vieressä olevaa nappia, vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa jälleenhankinta-arvon ja kuntoprosentin. Nämä tiedot ilmoitetaan aina koko rakennukselle, vaikka kyseessä olisi yksikkö (tila tai tilakokonaisuus). Yksiköiden kohdalla lopulta tekninen arvo ja jälleenhakinta-arvo skaalataan automaattisesti yksikölle pinta-alojen perusteella.
Kun olet syöttänyt arvot, voit sivun vasemmasta alareunasta tallentaa Laske ja tallenna painikkeella tai testata vaikutusta vuokraan painamalla "Laske tallentamatta". Virheen sattuessa voit aina palauttaa laskennan takaisin laskennallisiin kertoimiin pohjautuvaan arvoon.
Tallennuksen jälkeen vasemmassa Käyttäjän määrittämä vuokra -sarakkeessa on poikkeavat arvot verrattuna oikeaan sarakkeeseen, jossa laskenta tapahtuu kertoimilla.Vaihtoehto 2:Jos arvoja ei ole määritelty, voidaan hyödyntää käyttöliittymän lineaarisen kulumisen mallia. Lineaariseen kulumisen mallia varten syötetään käytettävä jälleenhankinta-arvo sekä tehdyt investoinnit. Näin saadaan tämän hetkinen tekninen arvo johon on syytä lisätä vielä lopuksi vuokrakaudella tehtyjen investointien kustannukset. Lineaarisen kulumisen malli ottaa automaattisesti huomioon tehtyjen menneiden korjauksien kohdalla oletuskulumisen sekä rakennuskustannusindeksin asetuksen mukaisesti.

Ensin on varmistettava, että rakennukseen kohdistuvat menneet investoinnit on ilmoitettu oikein. Tästä on ohjeistettu tarkemmin ohjeessa [Sote ja pela-kohteiden tiedot].(/fi/article/sote-ja-pela-kohteiden-tiedot-spfd6s/)

Kun kaikki tehdyt investoinnit on ilmoitettu, siirrytään täyttämään tiedot lineaarisen kulumisen malliin. Avaa kyseessä oleva rakennus ja mene Tekninen kunto -välilehdelle. Välilehden alta löytyy osio Rakennuksen lineaarinen kunto.Tähän näkymään on mahdollista syöttää jälleenhankinta-arvo, kuntoprosentti ja/tai tekninen arvo. Näille arvoille tulee antaa myös määrittelyvuosi, jotta kuluminen ja indeksi voidaan ottaa huomioon.

Syötä rakennuksen jälleenhankinta-arvo ja sen määrittelyvuosi kirjanpitoon pohjautuen. Paina tallenna.
Malli laskee automaattisesti jälleenhankinta-arvoon ja ilmoitettuihin investointeihin pohjautuen tämän hetkisen teknisen arvon ja kuntoprosentin rakennukselle (2022). Uusi määritelty tekninen arvo kuntoprosentteineen siirty automaattisesti vuokranlaskennan lomakkeelle (sekä rakennus että yksikkötasolla). Jos muutosta ei näy, päivitä selain.
Virheen sattuessa arvot voidaan poistaa Poista arvot näppäimellä.
Jos rakennukseen kohdistuu investointeja vuokra-ajalla, tulee ne lisätä tämän hetkiseen tekniseen arvoon. Lopullisen teknisen arvon voit ilmoittaa lineaarisen kulumisen kuvaajaan tai suoraan laskentalomakkeelle Vaihtoehto 1 ohjeiden mukaisesti.

Huomioi, että lineaarisen kulumisen kuvaajassa on vaihtoehtona ottaa arvoissa huomioon Skenarios-palvelun ennustamat korjaukset. On tärkeää tarkistaa, että kuvaajan alla olevaa ruutua ei ole valittuna, kun tarkastelet arvoja. Näin mukana on vain käyttäjän ilmoittamat todelliset investoinnit!Yleisesti hyväksyttyjen laskentamenetelmin muodostettu tekninen arvo (2. momentti)Vuokra-asetuksen mukaisesti: "Jos kunnassa on määritelty rakennukselle sen arvoa kuvaava alalla yleisesti hyväksyttyjen laskentamenetelmin muodostettu tekninen arvo, kunta voi ilmoittaa, että tätä arvoa käytetään 1 momentin mukaisen teknisen arvon sijaan. Tässä momentissa tarkoitetussa kunnan käyttämässä teknisessä arvossa tulee ottaa huomioon kuluminen ja muu arvonalentuminen sekä investoinnit ja muut arvoa nostavat korjaukset."

Jos käytettävä tekninen arvo on tiedossa, voidaan se syöttää suoraan laskentalomakkeelle teknisen arvon kenttään (€). Tämä tapahtuu muokkaamalla laskentaa vastaavalla tavalla mitä yllä kohdassa Vaihtoehto 1 on ohjeistettu.Laskennallinen tekninen arvo (3. momentti)Vuokra-asetuksen mukaisesti: "Jos rakennuksella ei ole kirjanpitoon perustuvaa teknistä arvoa tai yleisesti hyväksyttyjen periaatteiden mukaan määriteltyä teknistä arvoa, muodostetaan sille laskennallinen tekninen arvo vähentämällä jälleenhankinta-arvosta 1 momentin mukainen oletuskuluminen. Jälleenhankinta-arvo lasketaan kaavalla, jossa liitteen mukaisesti alueellinen rakennustyyppikohtainen jälleenhankinta-arvo kerrotaan ikäkertoimella ja kokokertoimella ja lisäämällä saatuun arvoon rakennukseen kohdistuvien investointien arvo."

Laskennallinen jälleenhankinta-arvo lasketaan automaattisesti pohjautuen asetuksessa asetettuihin kertoimiin. Kertoimet saa näkyviin klikkaamalla vuokran laskentalomakkeella riviä Kertoimet ja vakiot. Kertoimien pohjalta tuotettu jälleenhankinta-arvo ilmoitetaan välituloksissa.Lomakkeella ilmoitettu kuntoprosentti ottaa huomioon automaattisesti oletuskulumisen rakennusvuodesta, mutta ei tehtyjä investointeja. Jos rakennukseen on kohdistunut investointeja, tarkista että ne on ilmoitettu oikein. Kun kaikki tehdyt investoinnit on ilmoitettu, siirrytään täyttämään tiedot lineaarisen kulumisen malliin. Avaa kyseessä oleva rakennus ja mene Tekninen kunto -välilehdelle. Välilehden alta löytyy osio Rakennuksen lineaarinen kunto. Jälleenhankinta-arvon kenttään syötetään automaattisesti laskettu jälleenhankinta-arvo vuodelle 2022 eli muista kopioida tämä arvo vuokran laskentalomakkeelta. Lineaarisen kulumisen mallin toiminnasta on ohjeistettu ylempänä Vaihtoehto 1 -kohdassa.

Päivitetty: 22/05/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!