Artikkelit aiheesta: Sote-uudistus

Sote ja pela-kohteiden tietojen ilmoitus ja muokkaus

Tässä ohjeistuksessa käsitellään sote- ja pelakohteiden perustietojen tarkistusta ja mahdollista päivitystä, puuttuvien yksikköjen lisäystä sekä tehtyjen investointien ilmoittamista.

Varsinaista laskentalomakkeen käyttöä on ohjeistettu ohjeessa Sote-vuokran laskenta rakennuksille. Puolestaan varsinaisia vuokran laskentasääntöjä ja määräytymisperusteita käsitellään ohjeissa Pääomavuokra, Ylläpitovuokra ja Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra.

Skenariokseen tuodut pohjatiedotSote-vuokran laskentaa varten on Hyvinvointialueen valmistelijan Moduloon ilmoittamat siirtyviä kohteita koskevat tiedot tuotu Skenariokseen. Tiedot tuodaan salkkuun, jonka nimi on Sote- ja pelakohteet Modulosta. Salkku on irrallaan muista Skenarioksen salkuista, eli tässä salkussa tehtävät päivitykset eivät siirry muihin salkkuihin.

Tiedot tuodaan siinä vaiheessa, kun Hyvinvointialue on ilmoittanut tietojen päivityksen olevan valmis. Kun tiedot on onnistuneesti siirtyneet Skenariokseen, informoi Senaatti kunnan yhteyshenkilöä. Vuokranlaskentaa on mahdollista tehdä myös muissa salkuissa, eli laskennan testaus on mahdollista jo ennen kuin tiedot ovat siirtyneet.

Vuokran laskentaa varten pakollisia tietoja ovat rakennuksille:
Rakennuksen tunnus ja nimi
Osoitetieto
Rakennusvuosi
Huoneistoala
Rakennusluokitus 2018, taso 3
Mahdolliset muut laskentaan vaikuttavat tiedot, kuten investoinnit

Näiden vuokranlaskentaan vaikuttavien tietojen lisäksi käyttöliittymän toiminnan kannalta pakollisia tietoja rakennuksille ovat myös bruttopinta-ala ja rakennustyyppi (rakennuksen prototyyppi). Prototyyppi ei vaikuta vuokran laskentaan, eli ei tarvitse huolestua jos kohdetta täydellisesti kuvaavaa rakennustyyppiä ei ole. Tarkempi tyyppi annetaan Rakennusluokitus 2018, taso 3 kentässä.

Ja vastaavasti yksiköille pakollisia tietoja ovat:
Yksikön tunnus ja nimi
Pinta-ala (huoneistoala)
Rakennusluokitus 2018, taso 3
Sekä yllä esitetyt rakennnuksen pakolliset tiedot, jotta esim. jälleenhankinta-arvo voidaan johtaa oikein. Yksiköiden kohdalla tuleekin siis huolehtia, että rakennuksen alla on varmasti rakennuksen oikeat pinta-ala tiedot eikä yksikön pinta-ala.

Lähtökohtaisesti on pyritty siirtämään kaikki Moduloon ilmoitetut tiedot, mutta näissä voi olla yksittäisiä puutteita pakollisten tietojen osalta. Jos huomaat tiedoissa isoja virheitä tai puutteita, ole yhteydessä Senaatin asiakaspalveluun.

Siirtyvien sote-kohteiden tietojen tarkistusAvaa Sote- ja pelakohteet Modulosta-salkku. Jos sinulla on joku muu salkku avattuna, paina vasemmassa yläkulmassa valkoisella pohjalla olevaa salkun nimeä. Avatuvassa näkymässä paina Valitse salkku-välilehteä ja klikkaa Sote- ja pelakohteet Modulosta-salkku auki.
Salkku-välilehdeltä voit tarkastaa salkusta löytyvien rakennuksien ja yksiköiden (eli tilojen tai tilakokonaisuuksien) lukumäärän, jotka on tuotu suoraan Modulosta Skenariokseen. Tarkemmin pääset perehtymään kohteiden tietoihin Kohteet-välilehden alla. Näkymä on jaoteltu kohteisiin (tyypillisesti kiinteistö), rakennuksiin sekä yksiköihin (yksittäinen tila tai tilakokonaisuus). Jos kohteiden, rakennuksien tai yksiköiden haku ei ole sinulle tuttua, voit tutustua aiheeseen tarkemmin sivua koskevien ohjeiden kautta.

Voit tarkastella sekä rakennuksien että kiinteistöyksiköiden tietoja omalta välilehdeltään Kohteet-näkymässä. Näin voit tarkastella kaikkia tietoja yhdessä näkymässä.


Vastaavasti voit porautua tarkemmin yksittäisen rakennuksen tai tilan tietoihin, valitsemalla oikean kohteen, joko kohteet-, rakennukset- tai kiinteistöyksiköt-listalta. Kohteiden alla rakennukset ja yksiköt on eritelty eri välilehdille.


Vastaavasti laskentaan vaikuttavat pakolliset tiedot on eritelty myös laskenta-lomaakkeella sekä rakennuksen että yksikön kohdalla.


Jos salkussa on paljon kohteita, voi tietoja olla helpointa tarkastella Excel-muodossa. Saat luotua vientitiedoston Tuonti & Vienti-välilehden alta valitsemalla Luo vientitiedosto. Tarkista, että kyseessä on oikea salkku. Vientitiedosto latautuu linkkinä näkymään ja se lähetetään sinulle myös sähköpostitse. Huomioi, että tiedosto ei sisällä vuokranlaskennan tuloksia vaan vain kohteiden, rakennuksien ja yksiköiden tiedot.


Siirtyvien sote-kohteiden tietojen muokkausTietoja voit muokata tarvittaessa rakennuksen tai yksikön tietojen alta aina sivun vasemmalla puolella olevan valikon kautta. Huomaa, että sote-laskentaa varten tarvitaan vain pakolliset laskentaan vaikuttavat tiedot, eli muita kenttiä ei ole tarvittavaa täyttää tähän salkkuun (Master-salkkuun tosin kannustetaan täydentämään muutkin tiedot).Jos laskentaa varten pakollisissa tiedoissa on puutteita, ilmoittaa laskenta lomake siitä ja ohjeistaa täydentämään puuttuvat tiedot.


Investointien ilmoittaminenLaskennan pohjaksi on tuotu edeltävän Sote-valmistelun aikana ilmoitetut investoinnit Optimize-järjestelmästä. Jos korjauksien lisääminen tai muokkaaminen ei ole tuttua voit perehtyä tähän tarkemmin ohjeessa Korjaukset.

Vuokran laskennan kohdalla on tärkeää, että korjaushankkeen tyyppinä on aina Investointi ja kustannukset on kohdistettu oikealle vuodelle. Lineaarisen kulumisen malli ei tarvitse tietoa mihin osaan investointi on kohdistunut eli vuosikohtaiset investoinnit voidaan ilmoittaa yhteenlaskettuna niin että korjauksen kohde on Muut. Vaihtoehtoisesti investoinnit voidaan toki ilmoittaa investointikohtaisesti ja osittain.


Puutuvan yksikön lisäysYksittäisissä tapauksissa on mahdollista, että Modulossa siirtyvät tilat tai tilakokonaisuudet on ilmoitettu rakennuksena. Tällöin yksiköt välilehti kohteen alla on tyhjä ja rakennuksen huoneistoala vastaa siirtyvän tilan tai tilakokonaisuuden pinta-alaa.


Tälläisessä tapauksessa on tärkeää tarkastaa ja päivittää rakennuksen tiedot rakennuksen alta sekä luoda uusi yksikkö rakennukselle.

Yksikön luonti tapahtuu seuraavasti:
Avaa valittu Kohde ja paina Yksikkö -välilehteä.
Vasemman yläreunan plus-painikkeen kautta saat ilmoitettua yksikön tiedot.
Laskennan kannalta pakollisia tietoja ovat yksikön tunnus ja nimi, pinta-ala (huoneistoala) ja Rakennusluokitus 2018, taso 3. Muut kentät voidaan jättää tyhjäksi.
Paina lopulta tallenna. Yksikkö on nyt näkyvissä Yksiköt -välilehdellä. Klikkaamalla yksikköä saat laskennan näkyviin.

Päivitetty: 13/11/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!