Artikkelit aiheesta: Sote-uudistus

Sote-vuokran laskentalomakkeen perusteet

Tässä ohjeessa ohjeistetaan laskentalomakkeen käyttöä sekä rakennus- että yksikkötasolla (tila tai tilakokonaisuus). Lisäksi lopussa kerrotaan lomakkeen rakenteesta sekä eri osioiden ja sarakkeiden tarkoituksesta.

Vuokranlaskentaa on käsitelty myös seuraavissa ohjeissa:
Sote ja pela-kohteiden tiedot, jossa ohjeistetaan alkuun tietojen tarkistuksessa sekä puuttuvien tietojen, kuten investointien ilmoituksessa.
Sekä Pääomavuokra, Ylläpitovuokra ja Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra, joissa ohjeistetaan tarkemmin laskentasääntöjä sekä tietojen ilmoittamista oikein eri vuokran määräytymisperusteille.

Vuokranlaskenta rakennukselleVuokranlaskenta koko siirtyvälle rakennukselle alkaa oikean rakennuksen valitsemisella. Tarkista myös, että sinulla oikea Sote- ja pelakohteet Modulosta auki.
Pureudu oikeaan rakennukseen, joko Kohteet- tai Rakennukset-välilehden kautta. Huomioi, että rakennus on luotu myös kohteille, joille on ilmoitettu siirtyvä tila eli rakennuksien lukumäärä saattaa olla suurempi mitä oikeasti siirtyvien rakennuksien lukumäärä. Kohteeseen ja rakennukseen liittyvät tilat on mahdollista nähdä Kohteet näkymässä.Kun olet pureutunut rakennuksen tietoihin, näet yläkulmassa välilehden Vuokra-arvio. Klikkaa ja valitse vuokra-arvio.


Jos arviota varten puuttuu pakollisia tietoja, ohjeistaa käyttöliittymä täyttämään ne. Tiedosta riippuen voit täydentää puuttuvan tiedot joko suoraan näkymässä tai vaihtoehtoisesti vasemmalta rakennuksen tietojen alta.


Kun kaikki tarvittavat perustiedot on täytetty, tulee laskenta näkyviin automaattisesti.


Heti aluksi on hyvä tarkistaa, että lomakkeen ylälaidassa esitetyt pakolliset tiedot ovat oikein.


Seuraavaksi voidaan aloittaa varsinainen vuokran laskenta, josta on tarkemmin ohjestettu eri komponenttien osalta seuraavissa ohjeissa: Pääomavuokra, Ylläpitovuokra ja Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra.

Vuokranlaskenta yksikölleVastaavalla tavalla mitä rakennuksen kohdalla alkaa vuokranlaskenta oikean yksikön valitsemisella. Tarkista myös, että sinulla oikea Sote- ja pelakohteet Modulosta auki.
Pureudu oikeaan yksikköön, joko Kohteet- tai Kiinteistöyksiköt-välilehden kautta. Yksikkö näkyy omalla välilehdellään kohteiden alla ja klikkaamalla yksikköä avautuu laskenta suoraan näkyviiin.


Vuokran laskentalomakkeen periaatteetLaskentalomake on jaettu neljään eri osioon:
Lähtötiedot: Lähtötiedoissa eritellään sekä rakennuksen että yksikön kohdalla niiden laskentaan vaikuttavat perustiedot. Tietoja voidaan muokata tarvittaessa rakennuksen tai yksikön tietojen alta näkymän vasemmasta reunasta.
Kertoimet ja vakiot: Asetuksen mukaiset kertoimet eriiteltynä kyseiselle kohteelle pohjautuen rakennuksen ikään, kokoon ja sijaintiin.
Välitulokset: Rakennustasolle määritelty jälleenhankinta-arvo, kuntoprosentti ja tekninen arvo. Nämä arvot on aina ilmoitettu rakennustasolla. Näiden määräytymistä ja muokkausperiaatteita on eritelty tarkemmin seuraavissa ohjeissa: Pääomavuokra, Ylläpitovuokra ja Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra.
Lopulta kokonaisvuokra eriteltynä pääoma- ja ylläpitovuokran komponentteihin.Laskentalomakkeessa on myös omat sarakkeensa Käyttäjän määrittämälle vuokralle sekä Laskennallisiin kertoimin pohjautuvalle vuokralle. Sivun oikean reunan sarake, Laskennallisiin kertoimin pohjautuva vuokra, pohjautuu aina laskennallisiin kertoimiin ja tämän sarakkeen arvoihin käyttäjä voi vaikuttaa vain ilmoittamalla kuntoluokkaan vaikuttavia investointeja tai muokkaamalla rakennuksen/yksikön perustietoja.

Jos laskenta pohjautuu asetuksen mukaisiin kertoimiin on Käyttäjän määrittämän vuokran sarakkeessa samat arvot mitä oikealla. Jos taas käyttäjä on muokannut laskennan arvoja joko suoraan lomakkeelle tai lineaarisen kulumisen mallin kautta, eroaa vuokra laskennallisesta. Näin voit aina nähdä vertailuarvona laskennallisen vuokran vaikka lopullinen vuokra toki pohjautuu käyttäjän ilmoittamiin arvoihin.

Laskentalomakkeen muokkausLaskentalomakkeen muokkaus tapahtuu vasemman alareunan Muokkaa -painikkeen kautta. Näin voit nähdä, että mitkä kentät ovat lomakkeella muokattavissa. Vuokra-asetuksen mukaisia muokkausperiaatteita on eritelty tarkemmin seuraavissa ohjeissa: Pääomavuokra, Ylläpitovuokra ja Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra.

Kun olet muokannut arvoja lomakkeella, voit tallentaa laskennan Laske ja tallenna -painikkeella. Laske tallentamatta -painike mukauttaa laskennan muokkaamiesi tietojen mukaisesti, mutta jos painat Peruuta palautuu laskenta takaisin. Jos tietojen ilmoittamisessa on tapahtunut virhe voit aina palauttaa laskennan takaisin painamalla Palauta laskennallinen vuokra.

Päivitetty: 22/05/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!