Artikkelit aiheesta: Sote-uudistus

Ylläpitovuokra

Ylläpitovuokra voidaan laskea, joko vuokra-asetuksessa annettujen kertoimien pohjalta tai vaihtoehtoisesti perustellusta syystä voidaan ylläpitokustannukset määritellä toisin, jos kertoimilla johdettu arvo johtaisi tosiasiallisista kustannuksista olennaisesti poikkeavaan vuokratasoon. Tällä sivulla on ensin ohjeistettu kertoimiin pohjautuva laskenta, joka ei vaadi käyttäjältä toimenpiteitä, ja myöhemmin poikkeaviin kustannuksiin pohjautuva tapa.

Ylläpitovuokran laskenta asetuksen kertomiin pohjautuenYlläpitovuokra lasketaan automaattisesti vuokra-asetuksessa määriteltyjen kertoimien pohjalta. Asetuksen mukaan "Vuokraan sisältyvät ylläpitokustannukset ovat hallinto-, käyttö-, kunnossapito-, huolto-, ulkoalueiden hoito-, lämmitys-, sähkö-, vesi- ja jätehuoltokustannukset. Erityisjätteet ja vaaralliset jätteet ovat kuitenkin vuokralaisen vastuulla. Kiinteistön ylläpitokustannukset lasketaan käyttämällä keskimääräisiä rakennustyyppikohtaisia ylläpitohintoja..."

Käyttöliittymässä ylläpitovuokra on jaoteltu ylläpidon (€/htm2/kk), hallinnon (€/htm2/kk) ja kunnossapidon (% JHA:sta/v) osuuksiin. Kertoimet on nähtävillä Kertoimet ja vakiot / Välitulokset osioiden alla.Kertoimien pohjalta laskettu ylläpitovuokra (€/kk) näkyy laskentasivun alareunassa jaoteltuna.Jos käytetään kertoimiin pohjautuvaa ylläpitovuokraa muutoksia laskentaan ei tarvitse tehdä. Tällöin molemmissa laskennan sarakkeissa (Käyttäjän määrittämä vuokra ja Laskennallisiin kertoimin pohjautuva vuokra) on ylläpitokustannuksia koskevat rivit yhtä suuria.

Kertoimista poikkeavat ylläpitokustannuksetVuokra-asetuksessa määrätään, että "_vuokrasopimuksessa ylläpitokustannusten määräytymisestä voidaan perustellusta syystä sopia 2 momentissa säädetystä poiketen, mikäli 2 momentissa säädetty määräytymisperuste johtaisi tosiasiallisista kustannuksista olennaisesti poikkeavaan vuokratasoon."_ Ehdon täyttyessä, voi käyttäjä muokata ylläpitokustannuksia ja ilmoittaa kertoimilla lasketuista arvioista poikkeavia kustannuksia.

Tämä tapahtuu muokkaamalla laskentaa.

Paina muokkaa sivun vasemmassa alareunassa.
Voit ilmoittaa Ylläpitovuokran, joko kokonaislukuina tai riveittäin. Huomaa, että yksikkönä on €/kk. Jos kyseessä on rakennus, ilmoitetaan kokonaiskustannukset ja jos puolestaan kyseessä on yksikkö (tila tai tilakokonaisuus), ilmoitetaan tähän tilaan kohdistuvat kustannukset.
Kun olet syöttänyt arvot, voit sivun vasemmasta alareunasta tallentaa Laske ja tallenna painikkeella tai testata vaikutusta vuokraan painamalla "Laske tallentamatta". Virheen sattuessa voit aina palauttaa laskennan takaisin laskennallisiin kertoimiin pohjautuvaan arvoon.
Tallennuksen jälkeen vasemmassa Käyttäjän määrittämä vuokra -sarakkeessa on poikkeavat arvot verrattuna oikeaan sarakkeeseen, jossa laskenta tapahtuu kertoimilla.

Päivitetty: 22/05/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!