Artikkelit aiheesta: Sote-uudistus

Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvä vuokra

Vuokra-asetuksen mukaisesti: "Poiketen siitä, mitä 4 ja 5 §:ssä säädetään, kunta ja hyvinvointialue voivat sopia, että vuokrasopimuksessa vuokra määräytyy kyseisessä kunnassa käytössä olevan sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti. Kunnan sisäisen vuokran järjestelmällä tarkoitetaan kunnan sisäistä laskentajärjestelmää, jolla kiinteistön omistamisesta ja käytöstä aiheutuneet kustannukset kohdistetaan tilojen käyttäjille. Kunnan sisäisen vuokran järjestelmän mukaan määräytyvää vuokraa voidaan soveltaa, jos se on kunnassa otettu käyttöön toimivaltaisen toimielimen päätöksellä viimeistään vuoden 2022 alusta ja järjestelmää käytetään yhtenäisillä periaatteilla kunnan toiminnassa muutoinkin."

Sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvän vuokran laskenta käyttöliittymässäTässä tapauksessa käyttäjän tulee syöttää vuokran laskentalomakkeelle pääoma- ja ylläpitovuokran osuudet niin, että kokonaisvuokra vastaa sisäisen vuokran järjestelmän mukaisesti määräytyvää vuokraa.

Tämä tapahtuu muokkaamalla laskentaa.

Paina muokkaa sivun vasemmassa alareunassa.
Voit ilmoittaa Pääoma- ja ylläpitovuokran, joko kokonaislukuina tai riveittäin. Huomaa, että yksikkönä on €/kk. Jos kyseessä on rakennus, ilmoitetaan kokonaiskustannukset ja jos puolestaan kyseessä on yksikkö (tila tai tilakokonaisuus), ilmoitetaan tähän tilaan kohdistuvat kustannukset.
Kun olet syöttänyt arvot, voit sivun vasemmasta alareunasta tallentaa Laske ja tallenna painikkeella tai testata vaikutusta vuokraan painamalla "Laske tallentamatta". Virheen sattuessa voit aina palauttaa laskennan takaisin laskennallisiin kertoimiin pohjautuvaan arvoon.
Tallennuksen jälkeen vasemmassa Käyttäjän määrittämä vuokra -sarakkeessa on poikkeavat arvot verrattuna oikeaan sarakkeeseen, jossa laskenta tapahtuu kertoimilla.

Päivitetty: 22/05/2022

Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?

Jaa palautteesi

Peruuttaa

Kiitos!